V úterý 5. května 2020 jsme darovali do Café Restaurant Kačaba v Plzni finanční dar ve výši 40.000 Kč. Pravidelně již několik let odebíráme do všech našich českých kanceláří z Kačaby zdravé (a výborné!) svačinky a každý rok věnujeme organizaci finanční obnos. Tento rok nebyl výjimkou. Při předání byl osobně ředitel organizace Roman Hajšman společně s vedoucím plzeňské Kačaby.

Foto: Nikola Podlipská