Odložená platba - podmínky posouzení správnosti údajů


  Pojmy:
 • Helpdesk - místo pro elektronickou komunikaci, adresa info@postovnezdarma.cz;
 • Posuzovatel - Ateli s.r.o., IČ 29157013, sídlem Moravská 854/2, Doubravka, 312 00 Plzeň, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 27472;
 • Posuzovaný - budoucí nakupující, který si v rámci procesu uzavírání kupní smlouvy s budoucím prodávajícím zvolil platební metodu Odložená platba a na základě výzvy nebo z vlastní vůle poskytl posuzovateli požadované informace a osobní údaje pro účel posouzení správnosti údajů, dle pokynů posuzovatele;
 • Příjemce výsledků posouzení - prodávající, který poskytuje platební metodu Odložená platba;
 • Zásady - tyto zásady ochrany osobních údajů pro Odloženou platbu;

 • ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 • 1.1 Posuzování správnosti údajů je zahájeno na základě žádosti posuzovaného. Žádost podává posuzovaný vybráním platební metody Odložená platba a odesláním formuláře s osobními údaji.
 • 1.2 V rámci posouzení správnosti údajů je posuzovatel oprávněn:
 • a) požadovat od posuzovaného identifikaci formou fotografie osoby posuzovaného spolu s dokladem totožnosti v takové formě, aby bylo možné ověřit identitu této osoby. Pro účely této identifikace je posuzovaný povinen poskytnout prokazatelný souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s ustanovením § 15a odst. 2 zák. č. 328/1999 Sb. Zákon o občanských průkazech. Tento souhlas je učiněn zaškrtnutím políčka při nahrávání fotografie;
 • b) ověřit telefonní číslo posuzovaného formou ověřovací SMS nebo telefonátu;
 • c) nahlížet do registrů: Bankovní registr klientských informací, Nebankovní registr klientských informací, SOLUS, apod.
 • 1.3 V případě ověřování správnosti údajů prostřednictvím identifikace formou fotografie osoby posuzovaného spolu s dokladem totožnosti jsou požadovány údaje: jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, fotografie podobizny osoby spolu s částmi dokladu totožnosti.
 • 1.4 V případě, že posuzovaný v rámci ověření správnosti údajů poskytne jiné než požadované informace, které patří mezi osobní údaje, tyto údaje nebudou využívány. Nevyžádané údaje budou smazány bez archivace a dalších procesů, které by umožnily jejich znovuzískání.
 • 1.5 V rámci ověření správnosti údajů prostřednictvím fotografie podobizny osoby spolu s částmi dokladu totožnosti osoby posuzovaného je posuzovaný povinen se řídit vzorem v těchto podmínkách.
 • 1.6 Vzor identifikace formou fotografie podobizny osoby spolu s částmi dokladu totožnosti: