Možnosti zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Nejčastěji kladené otázky:


Proč v některých časových úsecích nelze zrušit objednávku nebo odstoupit od smlouvy?
  • V oranžovém úseku nelze objednávku zrušit, neboť je již fyzicky zpracovávána, tj. balena, předávána dopravci, apod., tedy ji nelze zrušit, neboť již nelze zabránit jejímu odeslání.
  • Ve žlutém časovém úseku nelze ze zákona odstoupit od smlouvy, neboť ještě nedošlo k doručení objednávky, tj. převzetí zboží kupujícím. Doručovací proces již nelze zastavit.

Co když nebudou dodrženy maximální lhůty?
  • V případě, že prodávající nedodrží maximální lhůty, tedy lhůty pro odeslání objednávky nebo lhůty pro doručení objednávky, má kupující právo odstoupit od smlouvy. Maximální lhůty jsou uvedeny u každého produktu a v bodě 5.2. obchodních podmínek prodávajících.