Diakonii Západ, jednomu z nejvýznamnějších poskytovatelů sociálních služeb v ČR, jsme darovali 10 000 Kč. Středisko se zaměřuje na jedinečné služby lidem s těžkou poruchou autistického spektra, s mentálním a kombinovaným postižením. Ročně se stará o více než 3 000 klientů.

Částkou jsme podpořili službu Jubilata pro osoby potřebující péči. Cílovou skupinou pečovatelské služby jsou senioři, osoby s postižením či osoby s chronickým onemocněním. Hlavním posláním je umožnit lidem se sníženou soběstačností, aby mohli co nejdéle zůstat v domácím prostředí.

Nedílnou součástí této služby je doprovod klientů k lékaři, na úřady a na další místa pro vyřešení potřebných osobních záležitostí. Nově bude k těmto účelům sloužit nový vůz značky Hyundai i30 combi, který již po novém roce bude využíván na jižním Plzeňsku.

Diakonii Západ můžete podpořit jednorázovým darem i vy ZDE.