veľká súťaž

Predajca LEVNO sťahuje sklad, expedícia sa oneskorí o 4-5 dní. Ďakujeme za pochopenie.

Jsme virtuální galerie


  Jsme virtuální galerie

 • Společnost Naranu Prague s.r.o. je provozovatelem virtuální galerie PoštovnéZDARMA.cz, která není eshopem, nýbrž obchodní platformou, která poskytuje virtuální prostor a zprostředkovává některé dílčí služby svým uživatelům, kterými jsou fyzické a právnické osoby z celého světa.

  Pojmy:
 • Provozovatel -Naranu Prague s.r.o., IČ: 04270452, se sídlem Chotěbuzská 198, 103 00 Praha 10 Benice, Česká republika.
 • Uživatel - fyzická nebo právnická osoba, která má s provozovatelem uzavřenou smlouvu o službách. V závislosti na typu využívaného uživatelského účtu může uživatel vystupovat jako: Prodávající, Nakupující, Affiliate partner, Bloger, Přepravce a jiné
 • Prodávající - fyzická nebo právnická osoba, která má s provozovatelem uzavřenou Smlouvu o službách (uživatelský účet Prodávající) dle Všeobecných obchodních podmínek - služby virtuální galerie blíže zde a Smlouvu o poskytování virtuálního prostoru dle Marketplace podmínek blíže zde
 • Nakupující - fyzická nebo právnická osoba, která má s provozovatelem uzavřenou Smlouvu o službách (uživatelský účet Nakupující) dle Všeobecných obchodních podmínek - služby virtuální galerie blíže zde
 • Politika garance spokojenosti Nakupujících - soubor pravidel, kterými virtuální galerie PoštovnéZDARMA.cz zajišťuje, aby uživatelé vystupující v roli Prodávajícího nastavovali své procesy tak, aby uživatelé v roli Nakupujících dostali komfortní a fér podmínky při nákupu zboží

 • Kdo, co a komu
 • Prodávající je ten, kdo má zájem vystavovat své zboží v naší virtuální galerii a pro tento účel si otevře účet (virtuální prostor pro něj vyhrazený), který si sám obsluhuje. Aktuálně je ve virtuální galerii PoštovnéZDARMA.cz vystavováno přes 150.000 produktů téměř 150 Prodávajících.
 • Nakupující je ten, kdo má zájem vystavované zboží si prostřednictvím svého uživatelského účtu od Prodávajícího koupit. Aktuálně má ve virtuální galerii PoštovnéZDARMA.cz otevřený účet několik milionů Nakupujících.
 • Virtuální galerie PoštovnéZDARMA.cz není dodavatelem žádného zboží, neuzavírá žádné smlouvy o prodeji zboží, s konkrétním zbožím nepřichází do styku a nemá kontrolu nad doručovacími procesy. Kupní smlouva je uzavírána mezi Prodávajícím a Nakupujícím.

 • Bezpečnost a záruky
 • Každý Prodávající, který vystavuje na virtuální galerie PoštovnéZDARMA.cz své zboží musí u každého produktu uvést obchodní podmínky, kterými se prodej zboží řídí. Jelikož virtuální galerie PoštovnéZDARMA.cz prosazuje politiku garance spokojenosti Nakupujících, kontroluje a pod sankcemi pro Prodávající se zasazuje o to, aby tyto podmínky bez ohledu na to, z které části světa Prodávající je, byly vždy v souladu s právním řádem České republiky a právem Evropské unie.

 • Bezpečnost plateb
 • Jednou ze součástí politiky garance spokojenosti nakupujících je i bezpečnost plateb, kterou virtuální galerie PoštovnéZDARMA.cz zajištuje systémem úschovy na základě podmínek úschovy blíže zde. Tento systém je povinný pro všechny uživatele. V rámci tohoto systému uživatel-nakupující zašle finanční prostředky na sběrný účet virtuální galerie PoštovnéZDARMA.cz na kterém jsou uloženy do té doby, než jsou naplněny podmínky úschovy pro jejich odeslání uživateli-prodávajícímu. V závislosti na jednotlivých typech platby se tyto podmínky liší. V případě, že uživatel-prodávají nedodržuje podmínky, které garantuje ve svých obchodních podmínkách, které jsou uvedeny u každého produktu, může virtuální galerie PoštovnéZDARMA.cz pozdržet odeslání finančních prostředků uživateli-prodávajícímu a pomůže mezi ním a uživatelem-nakupujícím zahájit jednání o odstranění nedostatků. Virtuální galerie PoštovnéZDARMA.cz nemá právo rozhodovat ani vyhodnocovat spory vzniklé z kupní smlouvy mezi jejími uživateli. V případě, že uživatel-prodávající porušuje podmínky blíže zde, kterými virtuální galerie PoštovnéZDARMA.cz brání nezákonnému jednání v jejím virtuálním prostoru, mohou být finanční prostředky vráceny zpět uživateli-nakupujícímu.

 • Komunikace s obchodníky
 • V rámci politiky garance spokojenosti Nakupujících zajišťujeme, aby Prodávající komunikovali s Nakupujícími a vyřizovali jejich žádosti. V případě sporu mezi Prodávajícím a Nakupujícím nabízíme služby řešení problému formou mediační komunikace. Nakupující mohou vždy komunikovat v českém jazyce.

 • Odpovědnost
 • Provozovatel není v rámci kupní smlouvy při nákupu zboží smluvní stranou a proto za kupní smlouvu mezi Prodávajícím a Nakupujícím nepřebírá žádnou odpovědnost. Provozovatel rovněž není zástupcem ani Prodávajícího, ani Nakupujícího. Prodávající odpovídá za prodej produktů, případnou reklamaci ze strany Nakupujícího a veškeré další záležitosti vyplývající z kupní smlouvy mezi ním a Nakupujícím jako např. odpovědnost z vady výrobku.

 • Provozovatel negarantuje:

 • a) dostupnost, kvalitu, bezpečnost, vhodnost nebo zákonnost obchodníkem vystavovaného zboží;
 • b) pravdivost nebo přesnost jakýchkoli popisů zboží nebo jiného obsahu poskytovaného Prodávajícím;
 • c) pravdivost nebo přesnost hodnocení, recenzí nebo jiných uživatelských příspěvků;
 • d) plnění nebo jednání jakéhokoli Prodávajícího nebo třetí strany.

 • Pokud není uvedeno jinak, provozovatel nemá 100% schvalovací pravomoc na to, jaké zboží bude Prodávající vystavovat. Provozovatel má nastaveny kontrolní procesy tak, aby pokud je to možné předcházel problémům Nakupujících při nákupu. Před nákupem od Prodávajícího je Nakupujícím doporučeno, aby se seznámili s produkty a podmínkami za kterých budou u Prodávajících nakupovat.
 • Ačkoli nejsme stranou smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Nakupujícím při nákupu, pomáháme se zpracováním plateb, vrácením produktů, vrácením peněz a jiným zákaznickým servisem.

 • Práva duševního vlastnictví
 • Virtuální galerie PoštovneZDARMA.cz dlouhodobě prosazuje politiku plné transparentnosti a souladu s právem, v rámci níž se snaží všemi prostředky bránit porušování práv duševního vlastnictví třetích stran.
 • PoštovnéZDARMA.cz Marketplace program postihuje Prodávající nabízející zboží porušující práva duševního vlastnictví třetích stran. V případě závažného porušování hrozí Prodávajícím mimo pokut i zablokování celého účtu.
 • Pokud se setkáte ve virtuální galerii PoštovneZDARMA.cz s porušováním práv duševního vlastnictví, vyplťe formulář ("copyright takedown notice") zde. Pomůže tak k odhalení a potrestání těch, kteří nerespektují práva duševního vlastnictví.
 • Provozovatel není v souladu s čl. 14 Směrnice 2000/31/ES o elektronickém obchodu, zákonem č. 480/2004 Sb. a "Safe Harbor" ustanovením 17 U.S.C. §§ 512 Digital Millenium Copyright Act (DMCA) odpovědný za porušování práv duševního vlastnictví ve svém virtuálním prostoru, pokud o nich neví.