Přispěli jsme 10 000 Kč Diakonii Západ, která v regionu Plzeňského kraje působí více než 25 let. Diakonie Západ poskytuje 11 druhů sociálních služeb a dalších činností. Zaměřuje se na jedinečné služby lidem s těžkou poruchou autistického spektra a ročně pomáhá více jak 3 000 klientům.

Částkou jsme podpořili dopravu klientů do denních stacionářů, do kterých klienti dochází. Je jim tak poskytnuto zázemí, kde se mohou plně realizovat. Ve stacionářích se zapojují do kreativních činností, které jsou zaměřeny přímo pro klienty s autismem a mentálním postižením.

Na začátku září jsme se sešli se sociálními pracovnicemi, které od nás dar oficiálně převzaly.

Diakonii Západ můžete podpořit i vy formou schválené veřejné sbírky ZDE.