Provizný systém nákupnej galérie PoštovnéZDARMA.cz

TIPY, NÁVODY, AKTUALITY

 

Internetová nákupná galéria PoštovnéZDARMA.cz ponúka možnosť spolupráce prostredníctvom provízneho systému - Affiliate.

Aký je princíp

Affiliate je najrozšírenejšia forma provízneho systému fungujúca na systému sprostredkovania predaja privedením budúceho zákazníka na web prevádzkovateľa. Naším affiliate partnerom môže byť takmer každý. Najrozšírenejším spôsobom affiliate propagácie je mať vlastné internetové stránky (blog, magazín, katalóg atď.), kde budú umiestnené affiliate odkazy alebo bannery. Týmto však nie je provizný systém obmedzený, affiliate odkazy sa dajú umiestňovať i na facebookové stránky, do diskusných fór alebo do newslettrov. 

Výška provízií

Províziu máme nastavenú jednotne podľa zvoleného Affiliate programu. U štandardného programu je výška provízie 15% u všetkých produktoch.

Provízia je počítaná z celkovej ceny objednávky vrátane všetkých zliav alebo príplatkov.

Príklady provízií

Štandardný program(15% provízia): Zákazník si objedná výrobky v hodnote €40, provízia je v tomto prípade €6.

Analytika

V Affiliate adminu môžete v reálnom čase sledovať počty prekliknutí, konverzií a výšku provízie z Vašich kampaní.

Dĺžka životnosti Cookies

Dĺžka životnosti Cookies znamená, po akú dobu od poslednej návštevy cez Affiliate odkaz sú pripočítane provízie Affiliate partnerovi. Cookies uchovávame po dobu 15 dní.

Provízne odkazy

Po aktivácií Affiliate účtu má partner k dispozícii unikátny affiliate kód, ktorý prostredníctvom nášho generátoru môže vložiť do akéhokoľvek odkazu smerujúceho na ľubovoľnú stránku nákupnej galérie PoštovnéZDARMA.cz. Pokiaľ sa dostane budúci zákazník do našej nákupnej galérie prostredníctvom takéhoto partnerovho odkazu, bude po dobu platnosti cookies z realizovaných objednávok pripočítaná partnerovi provízia. Affiliate odkaz sa dá využiť ľubovoľným spôsobom, napr. spolu s obrázkom, reklamným bannerom (buď z našej alebo partnerovej výroby) alebo je možné vložiť odkaz kamkoľvek na partnerove stránky, do diskusných fór alebo newslettrov. 

Widgetové reklamné plochy

Widgety sú partnerom definovateľné reklamné plochy, ktorých obsah sa mení s ohľadom na zmenu skladovej dostupnosti produktov, naskladnenie nových produktov, vyskladnenie, zmeny predajných a akčných cien. Napr.: Partner zvolí rozmery a farebné prevedenie widgetovej reklamnej plochy, nastaví zobrazovanie 8 produktov v dvoch stĺpcoch a štyroch radách, nastaví kategóriu (popr. viac kategórií) výrobky alebo výpis výrobkov podľa hľadaného kľúčového slova. Systém automaticky vygeneruje kód nastaveného widgetu, ktorý si partner vloží na svoje WWW stránky. Po kliknutí potenciálnym zákazníkom na niektorý z produktov z reklamnej plochy nastáva rovnaká situácia ako vid. vyššie o províznych odkazoch. Výhodou týchto reklamných plôch je jednoduchá customizácia a automatická aktualizácia výrobkov podľa skladových a cenových zmien. 

Vyplácanie provízií

O vyplácaní provízií je možné požiadať po dosiahnutí minimálnej čiastky stanovenej vždy každým províznym programom.

Provízie sú vyplácané za dokončené a zaplatené objednávky, pokiaľ je objednávka zákazníkom vrátená do 30 dní alebo z iného dôvodu poslaný dobropis, provízia sa nezapočítava. 

Provízie sú vyplácané výhradne bankovým prevodom na české a slovenské bankové účty. 

Spôsob vyplácania provízií sa odlišuje podľa toho, či je Affiliate partner podnikateľ alebo nie je.:

  • Podnikateľ - platí DPH - vystavuje faktúru na zvolenú výšku výplaty provízie + základní sadzbu DPH(na faktúre musí byť pečiatka s podpisom)
  • Podnikateľ - neplatí DPH - vystavuje faktúru na zvolenú výšku výplaty provízie(na faktúre musí byť pečiatka s podpisom)
  • Nepodnikateľ zasiela žiadosť na vyplácanie zvolenej výšky výplaty provízie(žiadosť musí obsahovať celé meno partnera, adresu trvalého bydliska, dátum, požadovanú čiastku výplaty, číslo bankového účtu, Affiliate email a podpis - žiadosť musí byť naskenovaná)

Faktúry a žiadosti musia byť po požiadaní o výplatu provízie poslané prostredníctvom nášho zákazníckeho servisu ako PDF príloha, ako kategóriu dotazu zvoľte Affiliate.

Splatnosť provízií je 30 dní.

Obmedzenie

Provízny systém nesmie byť využívaný k objednávaniu výrobkov pre vlastné potreby samotného Affiliate partnera alebo jeho príbuzných, v takomto prípade hrozí zablokovanie účtu a provízií. Affiliate partner nesmie propagovať nákupnú galériu PoštovnéZDARMA.cz nelegálnym spôsobom, napr. nelegálnym e-mailingom(bez súhlasu adresátov so zasielaním obchodných správ), pod sankciou zrušenia účtu a prepadnutie provízií.

Podpora

V prípade akýchkoľvek dotazov, návrhov, upozornení na chyby komplikácií alebo sťažností kontaktujte prostredníctvom zákazníckeho servisu, ako kategóriu dotazu zvoľte Affiliate.Aktuálne Affiliate programy
Základný Affiliate program - tovar s 15% provízií Výška a druh provízie Provízia za sprostredkovaný predaj - vyššie provízie z každej položky spadajúce do tohto programu predstavuje 15%
Podmienky vyplatenia provízií Minimálna výplatná čiastka - 9,45 €
Zľavy pre zákazníkov Zákaznícka zľava na každú zakúpenú položku je 0%
Platnosť programu od 1.9.2014
Platnosť programu do 31.12.2017
 


Prosíme o strpenie...