Velká soutěž
 • Unisex ponožky Landey 1
 • Unisex ponožky Landey 2
 • Unisex ponožky Landey 3
 • Unisex ponožky Landey 4
 • Unisex ponožky Landey 5
 • Unisex ponožky Landey 6
 • Unisex ponožky Landey 7
 • Unisex ponožky Landey 8
-64%

Unisex ponožky Landey

Happy days Garance akce ještě nebo do vyprodání!
Záruka 24 měsíců 30 dní vrácení peněz Poštovné zdarma
Skladem: ČLR Prodávající: ShipGratis storeSkladem: CN Prodávající: ShipGratis storeProdávající: ShipGratis store

Dodání obvykle do 10-40 dnů od odeslání

GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ
při neodeslání do 30 dnů
při přepravě delší 90 dnů

Kód produktu: 285208

Běžná cena:
345 Kč
AKČNÍ CENA:
125 Kč
03
04
01
02
05
06
verified_by_customers verified_by_customers
verified_by_customers verified_by_customers

Popis produktu

Detaily

Velikosti jsou pouze orientační. Uvedeny jsou rozměry produktu, nikoliv těla.
 Rozměry
Velikost 122.5 - 25.5 cm

Další informace

Materiál Bavlna, Polyester, Akryl
Počet kusů v balení 2

Recenze

Zatím jsme neobdrželi dostatečný počet hodnocení produktu. Napište recenzi tohoto produktu

Napište vlastní recenzi

Pouze přihlášení uživatelé mohou přidávat recenze. Prosíme přihlašte se či se zaregistrujte.

Diskuze k produktu

Diskuze k produktu

Zatím nemáme žádný komentář či dotaz k tomuto produktu, buďte první!

Zašlete nám svůj dotaz či komentář k produktu:
Prohlašuji, že jsem se seznámil/a se Zásadami zpracování osobních údajů, s Obchodními podmínkami a dávám souhlas s podmínkami Bonusového refundačního programu.

Prodávající

Prodávající

ShipGratis Limited CR

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky


  1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 • 1.1 Pojmy
  • - adresa pro vrácení zboží - místo pro zaslání zboží v případě odstoupení od smlouvy dle obchodních podmínek uvedené ve virtuálním prostoru prodávajícího;
  • - elektronická adresa kupujícího - adresa elektronické pošty kupujícího uvedená v jeho uživatelském účtu nebo v objednávce;
  • - elektronická adresa prodávajícího - virtuální prostor prodejce pro vyřizování elektronické pošty prostřednictvím helpdesku;
  • - elektronická adresa pro stížnosti - info@postovnezdarma.cz;
  • - obchodní podmínky nebo OP - Tyto všeobecné obchodní podmínky vydané a schválené prodávajícím;
  • - GDPR - Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů);
  • - helpdesk - místo pro elektronickou komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím poskytované virtuální galerií na základě Marketplace podmínek prodávajícím, adresa info@postovnezdarma.cz;
  • - kupní smlouva - Kupní smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím na základě těchto obchodních podmínek, případně další dokumentů, které budou mezi nimi sjednány;
  • - kupující - fyzická osoba, která uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím;
  • - místo pro uplatnění práv z vadného plnění a pro vrácení zboží - tímto místem je adresa určená přepravní službou BohemiaPost.com, která pro prodávajícího vykonává službu reklamačního a vratkového asistenta. Adresa Logistický Hub, ZIRAFO, s.r.o., Řepná 23, Plzeň, 321 00;
  • - občanský zákoník - zákona č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů;
  • - objednávka - vyplněný objednávkový formulář, který obsahuje všechny informace a volby označené jako povinné;
  • - prodávající - ShipGratis store, IČ: 2694621, One Midtown, Hoi Shing Road, 999077, Tsuen Wan, N.T., Hong Kong, CN;
  • - účet určený prodávajícím - bankovní účet, který je uveden ve virtuálním prostoru prodávajícího jako účet určený pro platbu;
  • - virtuální prostor prodávajícího - prostor, který má na základě Marketplace podmínek prodávající k dispozici ve virtuální galerii www.postovnezdarma.cz.
 • 1.2 Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 • 1.3 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 • 1.4 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce.
 • 1.5 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

  2. KUPNÍ SMLOUVA
 • 2.1 Veškerá prezentace zboží umístěná ve virtuálním prostoru prodávajícího je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 • 2.2 Virtuální prostor prodávajícího obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny v konečné podobě včetně všech dalších daní, cel, poplatků, nákladů na doručení a dalších služeb s doručováním souvisejících. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve virtuálním prostoru prodávajícího. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za inpiduálně sjednaných podmínek.
 • 2.3 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve virtuálním prostoru prodávajícího. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  • - objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického, nákupního košíku, který je součástí virtuálním prostoru prodávajícího),
  • - způsobu úhrady kupní ceny zboží,
  • - požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží.
 • 2.4 Prodávající si vyhrazuje právo v objednávkovém formuláři požadovat a poskytovat prodávajícímu další informace potřebné ke splnění povinností, které mu vyplývají z platných právních předpisů a uzavřeného smluvního vztahu.
 • 2.5 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko “Pokračovat”. Tímto bodem jsou údaje uvedené v objednávce prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky kupujícímu potvrdí její doručení elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu kupujícího.
 • 2.6 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky.
 • 2.7 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky, jež je prodávajícím zaslané elektronickou poštou na elektronickou adresu kupujícího.
 • 2.8 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

  3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
 • 3.1 Cenu zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  • - v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce,
  • - bezhotovostně převodem na účet určeným prodávajícím,
  • - bezhotovostně platební kartou.
 • 3.2 Prodávající si vyhrazuje právo nabízet pouze některé z uvedených způsobů platby. V případě, že je některá platební metoda zpoplatněna, bude o její ceně kupující informován při jejím výběru.
 • 3.3 Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto nejsou dotčena ustanovení obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
 • 3.4 Proces platby probíhá přes úschovu dle podmínek úschovy. V případě, že kupující nesouhlasí s úschovou kupní smlouva nebude uzavřena.
 • 3.5 V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 25 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 • 3.6 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně se všemi povinnými údaji pro platbu obsaženými v objednávkovém formuláři (variabilního symbolu platby aj.). V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 • 3.7 Platba, která neobsahuje všechny povinné údaje dle bodu 3.5 není považována za úhradu kupní ceny, pokud Prodávající nerozhodne jinak.
 • 3.8 Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 • 3.9 V případě platby na dobírku při převzetí zboží bude kupujícímu zboží spolu s vystavenou fakturou vydáno po zaplacení dobírkové částky.
 • 3.10 V případě, že kupující zboží nepřevezme, bude toto zboží vráceno prodávajícímu a kupující má povinnost zaplatit kompenzaci dobírkového poplatku. Tato kompenzace je právně vymahatelná, jelikož kupující nevyzvednutím zboží porušuje uzavřenou kupní smlouvu. Tím, že kupující zboží nepřevezme, lhůta pro odstoupení od smlouvy, dle části 4. těchto podmínek, nezačíná běžet.

  4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
 • 4.1 Nejedná-li se o případ uvedený v bodě 4.2 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do třiceti (30) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.
 • 4.2 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
 • 4.3 Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě dle bodu 4.1 obchodních podmínek. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu elektronické pošty prodávajícího prostřednictvím helpdesku.

 • Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy Odesílatel: (jméno a příjmení, bydliště, případně e-mail, tel. číslo): Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy Dne ………. jsem si na Vašem virtuální prostoru v nákupní galerii objednal/a zboží ……….., číslo objednávky …………, v hodnotě …..….. Kč. Objednané zboží jsem obdržel dne ……….. Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy. V ………. dne ……….      Příloha: Doklad o koupi
 • 4.4 V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 • 4.5 V případě odstoupení od kupní smlouvy doručí kupující zboží na adresu pro vrácení zboží nebo na místo, které si prodávající a kupující dohodnou. Tímto místem je adresa určená přepravní službou BohemiaPost.com, která pro prodávajícího vykonává službu reklamačního a vratkového asistenta.
 • 4.6 V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 • 4.7 Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 • 4.8 V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 • 4.9 Kupující má možnost zrušit objednávku prostřednictvím hepldesku do doby, než s jejím vyřizováním vzniknou náklady. O této době bude inpiduálně informován.

  5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
 • 5.1 Prodávající je povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, kupující je povinen převzít zboží na místě určeném při dodání.
 • 5.2 Obvyklá dodací lhůta je uvedena u každého produktu zvlášť. Dodací lhůta má dvě části, dobu vyřízení objednávky a dobu doručování. Tato lhůta začíná běžet přijetím objednávky nebo jejím uhrazením v případě platby předem. Nejzazší termín dodání zboží činí 120 dnů. Obvyklá doba vyřízení objednávky je 7 dnů, nejzazší 30 dnů. Obvyklá doba doručování je 10-40 dnů, nejzazší 90 dnů. V případě, že je prodávající předpokládá nedodržení dodací lhůty vyhrazuje si právo odstoupit od kupní smlouvy.
 • 5.3 Prodávající si vyhrazuje právo v případě dočasné nemožnosti dodání z důvodu neodvratitelných a nepředvídatelných překážek či tzv. vyšší moci, které vznikly bez jeho zavinění, dodací dobu prodloužit v závislosti na těchto překážkách. Neodvratitelnou a nepředvídatelnou překážkou či tzv. vyšší moci je zejména povstání, nepokoje, extrémní výkyvy počasí, karantény apod.
 • 5.4 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 • 5.5 V případech, kdy prodávající využije pro doručení službu BohemiaPost, zplnomocňuje kupující provozovatele této služby (ZIRAFO, s.r.o., IČ: 06295029, sídlem Sokolovská 1127/118 Plzeň - Bolevec 323 00, Czech Republic;) k následujícím úkonům: - kupující zplnomocňuje dopravce BohemiaPost, resp. její národní pobočky k tomu, aby jeho jménem převzala zásilku od primárního dopravce na adrese svého logistického HUBu, která je mu doručována a podnikla kroky směřující k jejímu koncovému doručení a s tím souvisejícím úkonům, které obvyklá praxe předpokládá. Toto zplnomocnění se týká i situace, kdy zaslané zboží je již majetkem kupujícího a ten si jej nepřevezme; - kupující dále zplnomocňuje dopravce BohemiaPost, resp. její národní pobočky k tomu, aby jeho jménem činila úkony v celním řízení nutné k tomu, aby zásilka mohla být úspěšně celně projednána a následně mu doručena. Zejména se jedná o zastoupení v celním řízení, platbu celního dluhu, ev. jiných poplatků souvisejících s celním projednáním.
 • 5.6 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 • 5.7 Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

  6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
 • 6.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 • 6.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  • - má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží,
  • - se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • - zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • - je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
  • - zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 • 6.3 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 • 6.4 Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat. Prodávající a kupující si tímto ve smyslu ustanovení § 2168 občanského zákoníku ujednávají, že u prodávaného zboží označené statusem zánovní, použité nebo repasované, se doba pro uplatnění právo z vady zkracuje na polovinu zákonné doby, tedy na 12 měsíců.
 • 6.5 Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u prodávajícího v místě pro uplatnění práv z vadného plnění.
 • 6.6 Prodávající je povinen kupujícímu vydat potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato potvrzení jsou zasílána elektronicky prostřednictvím helpdesku na elektronickou adresu kupujícího.
 • 6.7 Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. Toto neplatí, pokud si kupující zvolil opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná nebo náklady na její opravu přesáhnou hodnotu zboží.
 • 6.8 Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v bodě 6.2 obchodních podmínek, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti. Není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy prodávajícímu působilo značné obtíže.
 • 6.9 Kdo má právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

  7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
 • 7.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 • 7.2 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 • 7.3 Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím helpdesku. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 • 7.4 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 • 7.5 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 • 7.6 Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 • 7.7 Prodávající respektuje a chrání práva kupujícího spotřebitele. Kupující má možnost kontaktovat národní kontrolní orgán.

  8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 • 8.1 Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení GDPR je prodávající.
 • 8.2 Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 • 8.3 Prodávající nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 • 8.4 Prodávající zpracovává osobní údaje, které mu kupující poskytl nebo osobní údaje, které získal na základě plnění objednávky.
 • 8.5 Prodávající zpracovává identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy kupujícího.
 • 8.6 Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
  • - plnění kupní smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  • - oprávněný zájem prodávajícího na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
 • 8.7 Účelem zpracování osobních údajů je:
  • - vyřízení objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky, poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění kupní smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné kupní smlouvu uzavřít či jí ze strany prodávajícího plnit,
  • - zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 • 8.8 Ze strany prodávajícího dochází k automatickému inpiduálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním dává kupující svůj výslovný souhlas.
 • 8.9 Prodávající uchovává osobní údaje:
  • - po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy a uplatňování nároků z ní eventuálně vyplývajících (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu),
  • - po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 • 8.10 Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů prodávající osobní údaje vymaže.
 • 8.11 Příjemci osobních údajů (subdodavatelé prodávajícího) jsou subjekty:
  • - podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě kupní smlouvy
  • - zajišťující služby virtuálního prostoru
  • - zajišťující marketingové služby
 • 8.12 Prodávající má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 • 8.13 Za podmínek stanovených v GDPR má kupující právo:
  • - právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • - právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
  • - právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
  • - právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
  • - právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
  • - právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů elektronicky na adresu helpdesku
 • 8.14 Dále má kupující právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.
 • 8.15 Prodávající prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 • 8.16 Prodávající prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
 • 8.17 Odesláním objednávky potvrzuje kupující, že se seznámil s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.
 • 8.18 Kupující s těmito podmínkami ochrany osobních údajů souhlasí a prohlašuje, že je s nimi seznámen a že je v celém rozsahu přijímá uzavřením kupní smlouvy, účastí v soutěži, přihlášením se k odběru novinek, přispěním v diskusi, použitím zákaznického servisu, vyplněním emailové adresy i při neodeslání objednávky, přihlášením k odběru notifikací v prohlížeči aj.
 • 8.19 Prodávající je oprávněn tyto podmínky změnit. O novém znění podmínek bude kupující informován.

  9. DORUČOVÁNÍ
 • 9.1 Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

  10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 • 10.1 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
 • 10.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 • 10.3 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě, případně záznam o konkludentních smlouvách. Archivy nejsou přístupné.
 • 10.4 Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy. Tento formulář byl vytvořen dle vzoru Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy zveřejněného Českou obchodní inspekcí. Kupující může využít i jinou formu oznámení, za předpokladu, že bude obsahovat informace nutné pro jeho vyřízení. Oznámení se zasílá v elektronické formě na adresu elektronické pošty prodávajícího prostřednictvím helpdesku.
 • 10.5 Kontaktní údaje prodávajícího jsou uvedeny ve výkladu pojmu prodávající.

Reklamační řád

Reklamační řád

  1. Všeobecná ustanovení
 • 1.1 Tento reklamační řád se vydává v souladu a ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.
 • 1.2 Poučení pro spotřebitele - reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek prodávajícího a popisuje postup, jakým způsobem uplatnit reklamaci zboží, které je předmětem kupní smlouvy mezi ním a prodávajícím.
 • 1.3 Kupující je povinen se seznámit s reklamačním řádem a obchodními podmínkami před uzavřením smlouvy.
 • 1.4 Kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém kupující neposkytl požadovanou součinnost.
 • 1.5 Uzavřením smlouvy kupující souhlasí s tímto reklamačním řádem. Práva kupujícího vyplývající ze zákona nejsou reklamačním řádem dotčena.

  2. Záruční podmínky
 • 2.1 Při výběru zboží je nutné, aby se kupující seznámil s druhem, variantami, vlastnostmi a dalšími informacemi o produktu.
 • 2.2 Virtuální prostor prodávajícího obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve virtuálním prostoru prodávajícího. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 • 2.3 Po celou dobu užívání zakoupených produktů je nutné, aby kupující věnoval dostatečnou pozornost základním pravidlům užívání tohoto zboží. Zvláště je nutné zvážit všechny faktory nepříznivě ovlivňující plnou funkčnost a životnost produktů, jako např.: nadměrnou intenzitu jejich užívání, užívání k nevhodnému účelu.
 • 2.4 Nevhodná volba produktu nebo jeho poškození způsobené užíváním, které neodpovídá jeho povaze nejsou důvody k pozdější reklamaci. Také vada, která vznikla neodbornou manipulací nebo neodborným uvedením do provozu nemůže být důvodem k reklamaci.
 • 2.5 Další nutnou podmínkou pro zachování dobrého stavu zboží a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba.

  3. Podmínky reklamace
 • 3.1 Vyskytne-li se u zakoupeného produktu v záruční době vada, má kupující právo tuto vadu reklamovat.
 • 3.2 Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady, vady materiálu nebo nekompletnost. Nikoliv na běžné opotřebení. Za vadu nelze považovat změnu stavu produktu, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného užívání nebo zásahu, nedostatečné nebo nevhodné údržby.
 • 3.3 Kupující musí oznámit prodávajícímu vady, jakmile tyto zjistí, nejpozději však do 24 měsíců od převzetí produktu.
 • 3.4 Kupující má v případě odstranitelné vady nárok na odstranění vady, doplnění toho, co chybí a nebo přiměřenou slevu z kupní ceny zboží.
 • 3.5 V případě neodstranitelné vady může kupující odstoupit od smlouvy či se domáhat přiměřené slevy z kupní ceny zboží.
 • 3.6 Dále nelze uplatňovat nároky na vady produktu, o které kupující věděl před koupí nebo pokud byla z důvodu existence vady poskytnuta sleva z kupní ceny zboží. Prodávající neodpovídá za vadu, která vyplývá z povahy věci. Pokud se jedná o vadu, kterou lze odstranit, nemá kupující právo na odstoupení od smlouvy či výměnu zboží nárok.
 • 3.7 Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamovaný produkt kompletní a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Kupující je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Prodávající může odmítnout převzít k reklamačnímu řízení produkty, které nebudou splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny.
 • 3.8 Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, kdy lhůta začíná běžet dnem následujícím po převzetí zboží.

  4. Postup reklamace
 • 4.1 Reklamaci vad produktu uplatňuje kupující u prodávajícího.
 • 4.2 Kupující může uplatnit reklamaci prostřednictvím reklamačního systému k tomu účelu prodávajícím určeného, tento systém naleznete ZDE. Pro tyto situace můžete také využít helpdesk, který je k dispozici ZDE.
 • 4.3 Místo pro uplatnění reklamace je místo určené a označené prodávajícím v jeho obchodních podmínkách jako místo pro uplatnění práv z vadného plnění a pro vrácení zboží.
 • 4.4 Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o příjmu reklamace nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení reklamace.

  5. Lhůty pro uplatnění reklamace
 • 5.1 Právo z odpovědnosti za vady musí být uplatněno v záruční době. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace. Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí zboží.
 • 5.2 Pokud je výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného produktu, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového produktu. Při výměně vadné součásti se vztahuje nová záruční doba na vyměněnou součást.
 • 5.3 Záruční dobu nelze zaměňovat s životností produktu, tj. dobou, po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může produkt vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.

  6. Závěrečná ustanovení
 • 6.1 V případě, že tento reklamační řád neobsahuje pravidla nebo informace pro úspěšné uplatnění reklamace, využijí se k tomuto účelu ustanovení obchodních podmínek na základě nichž byla uzavřena kupní smlouva o produktu, který je předmětem reklamace.
 • 6.2 Prodávající si vyhrazuje právo měnit tento reklamační řád.